Metabolic Balance Polska - Zostań Opiekunem

Zostań Opiekunem

Na terenie całego kraju współpracujemy z lekarzami, dietetykami, naturopatami, fizjoterapeutami. Chętni do współpracy z Nami muszą odbyć płatne seminarium licencyjne, na którym zostaje przyznany certyfikat. Na jego mocy kandydaci stają się „dyplomowanymi opiekunami” programu żywieniowego metabolic balance ® w Polsce.  Dostają również osobisty kod do pracy na platformie MB. Kod ten umożliwia wygenerowanie planu dla pacjenta i pracę z nim.

Plany żywieniowe metabolic balance ® kosztują 2500 PLN i jest to cena zunifikowana na obszarze Polski. Za każdy wygenerowany plan Opiekun odprowadza do MB Polska stałą kwotę, regulowaną umową pomiędzy stronami. Opiekunów obowiązuje również coroczna opłata licencyjna, naliczana po upływie roku od seminarium licencyjnego oraz obecność na seminarium aktualizacyjnym, które odbywa się raz w roku.

Ze strony MB Polska Opiekun może liczyć na wsparcie w trudnych przypadkach, na Dział Medyczny, który uzupełni wiedzę i rozwieje wątpliwości, na materiały reklamowe itp. 


Szczegóły na temat współpracy można uzyskać pod numerem +48 604 55 44 77.